Ammatillinen, 2020

Ammatillinen, 2020

  • Vastauksia 62 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 1402 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö62 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri60 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 18 s)
Pedagoginen toiminta57 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 28 s)
Osaaminen57 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 25 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Kouluasteraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Ammatillinen oppilaitos62 vastausta

Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)

Opetuskieliraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Suomi60 vastausta

Virheitä opetuskielilistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (opetuskieli)

Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
262
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120