Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Takaisin

auttaa oppilaita yhdistelemään ja käsittelemään tietoa tehokkaammin

Vastausten jakauma
Luokanopettaja (3-4 lk)Yleissivistävä
10.40.5
27.88.6
320.323.5
463.459.6
57.77.3

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo 2.0)