Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 707 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.7.2018 - 20.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö705 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri703 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 49 s)
Pedagoginen toiminta693 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 56 s)
Osaaminen674 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
281
3111
4282
5179
60
70
80
90
100
110
120