Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 716 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (24.8.2018 - 24.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5978 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö714 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri712 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 48 s)
Pedagoginen toiminta702 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 56 s)
Osaaminen682 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
281
3111
4282
5179
60
70
89
90
100
110
120