Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-18.6.2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 521 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö521 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri517 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 50 s)
Pedagoginen toiminta505 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen490 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
260
3113
4191
5110
61