Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Vastauksia 587 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.10.2018 - 22.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4992 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö587 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri583 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta569 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 58 s)
Osaaminen553 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
260
3113
4190
5110
61
70
85
943
1019
110
120