Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

  • Vastauksia 571 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö571 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri564 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta557 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 52 s)
Osaaminen534 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
150
260
3114
4224
5123
60
70
80
90
100
110
120