Opinto-ohjaaja, 2019

Opinto-ohjaaja, 2019

  • Vastauksia 84 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2018 - 20.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4985 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö84 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri83 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta82 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 9 s)
Osaaminen79 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
315
418
59
60
70
82
912
1011
110
120