Opinto-ohjaaja, 2019

Opinto-ohjaaja, 2019

  • Vastauksia 60 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.8.2018 - 20.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6013 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö60 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri60 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta60 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 18 s)
Osaaminen57 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 10 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
315
418
59
60
70
81
90
100
110
120