Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 693 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö691 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri688 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 51 s)
Pedagoginen toiminta677 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 2 s)
Osaaminen657 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
281
3111
4282
5165
60
70
80
90
100
110
120