Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 195 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1338 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö195 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri194 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta195 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen187 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
175
2120
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120