Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Vastauksia 551 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5212 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö551 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri547 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 47 s)
Pedagoginen toiminta534 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 59 s)
Osaaminen519 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
259
3113
4190
5110
61
70
85
927
100
110
120