Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

  • Vastauksia 378 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.4.2018 - 21.4.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5372 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö378 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri373 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta368 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 42 s)
Osaaminen354 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
150
260
3113
4155
50
60
70
80
90
100
110
120