Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 974 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5969 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö972 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri969 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta954 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen932 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
280
3111
4283
5179
60
70
810
940
1094
11123
120