Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-13.8.2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-13.8.2019

  • Vastauksia 520 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 13.8.2018 - 13.8.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6081 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö520 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri516 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 51 s)
Pedagoginen toiminta504 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen489 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
259
3113
4191
5109
61
70
81