Rehtori, 2018

Rehtori, 2018

  • Vastauksia 86 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö83 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 49 s)
Toimintakulttuuri81 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Pedagoginen toiminta74 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 42 s)
Osaaminen73 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
213
320
46
53
61
70
88
913
109
116
120