Aineenopettaja, 2018

Aineenopettaja, 2018

  • Vastauksia 3557 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3516 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri3493 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta3438 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 34 s)
Osaaminen3421 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1184
2561
31343
4381
5174
64
70
8210
9363
10238
1198
121