Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 785 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2018 - 17.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4982 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö783 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri780 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta767 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 49 s)
Osaaminen748 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
280
3111
4282
5179
60
70
810
940
1029
110
120