Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 744 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5212 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö742 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri739 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 47 s)
Pedagoginen toiminta727 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 55 s)
Osaaminen708 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
281
3111
4282
5179
60
70
810
927
100
110
120