Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2018-11.1.2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2018-11.1.2019

  • Vastauksia 1386 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 11.1.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9185 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1365 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri1354 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta1322 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen1296 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 49 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
66
2297
3449
4117
551
62
70
8114
9166
1076
1136
127
1
2019
5