Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Vastauksia 741 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2018 - 20.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5269 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö739 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri736 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 48 s)
Pedagoginen toiminta724 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 55 s)
Osaaminen705 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
281
3111
4282
5179
60
70
810
924
100
110
120