Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

  • Vastauksia 683 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2018 - 20.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4984 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö683 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri679 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta672 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 16 s)
Osaaminen641 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
155
269
3102
4241
5126
61
70
814
950
1025
110
120