Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-18.6.2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 593 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö593 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri590 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta583 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen557 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
155
269
3102
4240
5126
61