Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Vastauksia 2197 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.11.2018 - 17.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6285 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2197 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri2173 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta2145 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 25 s)
Osaaminen2096 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2210
3305
4469
5315
62
70
847
9159
10247
11367
120