Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

  • Vastauksia 157 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1335 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö156 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Toimintakulttuuri157 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta153 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 42 s)
Osaaminen147 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
164
293
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120