Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2018-11.1.2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2018-11.1.2019

  • Vastauksia 1152 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 11.1.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9185 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1144 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1134 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta1114 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 43 s)
Osaaminen1097 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
57
2211
3423
4120
547
60
70
857
9138
1060
1129
122
1
2019
8