Aineenopettaja, 2020

Aineenopettaja, 2020

  • Vastauksia 529 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1338 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö529 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri527 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta517 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 57 s)
Osaaminen500 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1185
2344
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120