Ämneslärare, 2019

Ämneslärare, 2019

  • Vastauksia 1519 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2018 - 19.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5273 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1519 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1502 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta1488 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 25 s)
Osaaminen1455 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2210
3305
4469
5315
62
70
847
995
100
110
120