Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

  • Vastauksia 1106 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.11.2018 - 21.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6951 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1105 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri1095 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta1083 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s)
Osaaminen1042 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
155
269
3102
4240
5127
61
70
814
950
10101
11347
120