Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2018

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2018

  • Vastauksia 1378 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1357 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri1346 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1315 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen1289 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 49 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
166
2297
3449
4117
553
62
70
8114
9166
1076
1137
121