Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Vastauksia 522 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (24.8.2018 - 24.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5978 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö522 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri518 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 50 s)
Pedagoginen toiminta506 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 3 s)
Osaaminen490 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
259
3113
4191
5109
61
70
83
90
100
110
120