Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Vastauksia 1564 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5212 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1564 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1546 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta1531 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 29 s)
Osaaminen1497 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2210
3305
4469
5315
62
70
847
9140
100
110
120