Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Vastauksia 583 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2018 - 17.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4982 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö583 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri579 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta565 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 58 s)
Osaaminen549 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
260
3113
4190
5110
61
70
85
943
1015
110
120