Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Vastauksia 1698 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2018 - 20.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4984 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1698 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1681 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta1660 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s)
Osaaminen1627 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2210
3305
4469
5315
62
70
847
9159
10115
110
120