Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Vastauksia 1406 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.8.2018 - 20.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6013 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1406 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri1390 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta1376 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 23 s)
Osaaminen1344 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2210
3305
4469
5315
62
70
829
90
100
110
120