Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Vastauksia 519 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.7.2018 - 20.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö519 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri515 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 50 s)
Pedagoginen toiminta503 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen488 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
259
3113
4191
5109
61
70
80
90
100
110
120