Alakoulu, 2019

Alakoulu, 2019

  • Vastauksia 3203 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (15.11.2018 - 15.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6304 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3200 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri3175 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta3115 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen3021 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1180
2245
3388
4849
5477
60
70
824
9143
10324
11573
120