Alakoulu, 2019

Alakoulu, 2019

  • Vastauksia 2137 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.7.2018 - 22.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2135 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri2122 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta2086 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 50 s)
Osaaminen2018 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1180
2245
3388
4848
5476
60
70
80
90
100
110
120