Yläkoulu, 2019 (Suomi)

Yläkoulu, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 1239 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 1312 kpl
    • » Yleissivistävä 5966 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1239 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri1224 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta1208 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 55 s)
Osaaminen1178 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 26 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
131
2169
3142
4271
5165
60
70
829
958
10181
11193
120