Ammatillinen oppilaitos, 2018

Ammatillinen oppilaitos, 2018

  • Vastauksia 174 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö125 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri120 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta106 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 5 s)
Osaaminen156 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 6 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
290
379
43
50
60
70
80
91
100
110
120