Yhtenäiskoulu, 2019 (Suomi)

Yhtenäiskoulu, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 927 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 928 kpl
    • » Yleissivistävä 5884 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö927 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri916 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta909 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen884 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
171
230
3117
4258
5171
64
70
88
942
1073
11153
120