Alakoulu, 2019

Alakoulu, 2019

  • Vastauksia 3954 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2018 - 12.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7627 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3950 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri3916 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta3851 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 37 s)
Osaaminen3734 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1180
2245
3388
4849
5477
60
70
824
9144
10325
111138
12184