Lukio, 2019

Lukio, 2019

  • Vastauksia 303 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (8.12.2018 - 8.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7561 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö303 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri300 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta292 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 15 s)
Osaaminen287 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
224
360
452
55
60
70
83
970
1050
1130
120