Yläkoulu, 2019

Yläkoulu, 2019

  • Vastauksia 924 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.7.2018 - 22.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö924 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri912 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta904 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen874 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
133
2207
3181
4296
5207
60
70
80
90
100
110
120