Yläkoulu, 2019

Yläkoulu, 2019

  • Vastauksia 1055 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5212 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1055 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri1040 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta1033 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 20 s)
Osaaminen1000 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
133
2207
3181
4296
5207
60
70
846
985
100
110
120