Yhtenäiskoulu, 2019

Yhtenäiskoulu, 2019

  • Vastauksia 1075 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (13.11.2018 - 13.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6176 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1075 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri1064 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta1052 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen1025 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
172
236
3143
4272
5196
64
70
89
942
1073
11228
120