Lukio, 2019 (Ruotsi)

Lukio, 2019 (Ruotsi)

  • Vastauksia 26 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.8.2018 - 23.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 27 kpl
    • » Yleissivistävä 6000 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri26 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 32 s)
Pedagoginen toiminta21 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen22 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 12 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
315
48
50
60
70
83
90
100
110
120