Lukio, 2019 (Suomi)

Lukio, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 238 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.11.2018 - 21.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 247 kpl
    • » Yleissivistävä 6956 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö238 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri235 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta232 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s)
Osaaminen227 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
224
344
444
55
60
70
80
963
1037
1112
120