Lukio, 2019

Lukio, 2019

  • Vastauksia 207 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5204 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö207 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri206 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta199 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 2 s)
Osaaminen196 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
224
360
452
55
60
70
83
954
100
110
120