Ranska, 1.1.2019-9.11.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
RanskaYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
74 %
73 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
86 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
18 %
29 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
53 %
55 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
66 %
68 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
57 %
53 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
31 %
38 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
45 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
70 %
73 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
59 %
63 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
82 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
81 %
84 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
74 %
80 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
77 %
72 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
55 %
45 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
RanskaYleissivistävä
Taso
0-1
30
Taso
1-2
1815
Taso
2-3
6572
Taso
3-4
1413