Historia, 2018

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
HistoriaKaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
66 %
70 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
93 %
70 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
90 %
76 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
45 %
26 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
25 %
19 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
19 %
16 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
11 %
9.2 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
13 %
6.7 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
4.9 %
6.7 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
36 %
26 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
6.3 %
4.9 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
69 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
86 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
88 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
94 %
76 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
7.4 %
6.2 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
14 %
7.7 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
57 %
53 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
20 %
19 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
HistoriaKaikki vastaajat
Taso
0-1
114
Taso
1-2
6563
Taso
2-3
2921
Taso
3-4
41