Suomi toisena kielenä (S2), 2018

« Takaisin

Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
159.670.2
222.615.4
36.77.1
48.75.6
51.41.1

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)