Saksa, 2018

Saksa, 2018

  • Vastauksia 233 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö232 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri231 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta230 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 27 s)
Osaaminen227 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
238
385
428
513
60
70
810
924
1013
114
120